Privacy verklaring

Privacy verklaring Dierenoppas Amersfoort

Privacybeleid Dierenoppas Amersfoort
Versie 2.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 oktober 2018.

Dierenoppas Amersfoort, gevestigd aan de Xenonweg 9-M te Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dierenoppasamersfoort.nl
Dierenoppas Amersfoort
Xenonweg 9-M
3812 SZ Amersfoort
Email: info@dierenoppasamersfoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenoppas Amersfoort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•  Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenoppasamersfoort.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenoppas Amersfoort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•  Het verzorgen van huisdieren tijdens vakantie/afwezigheid
•  Het afhandelen van jouw betaling
•  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
•  Om goederen en diensten bij je af te leveren
•  Dierenoppas Amersfoort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dierenoppas Amersfoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenoppas Amersfoort) tussen zit.

Dierenoppas Amersfoort gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: de webwinkel draait via Woocommerce en automatische betalingen via Sisow, allen via veilige verbindingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dierenoppas Amersfoort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens
  • Personalia
  • Adres

Voor de duur 2 jaar, jaarlijks voeren wij en controle uit en verwijderen wij de accounts via waar geen bestellingen meer zijn binnen gekomen. Gegevens van klanten waarvan wij dieren verzorgen/uitlaten bewaren wij 7 jaar. Facturen bewaren wij 7 jaar omdat dit de eis is van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenoppas Amersfoort verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Heb je jezelf aangemeld voor onze nieuwsbrief dan wordt je e-mailadres ook gebruikt om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kunt je jezelf uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

Nog even duidelijk de partijen waarmee wij samenwerken:

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Vimexx. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Vimexx heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Vimexx is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server van Vimexx, een webhost. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
Bekijk hier het Privacy Beleid van Woocommerce: https://woocommerce.com/privacy-policy/

Webhosting
Vimexx
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Bekijk hier het Privacy Beleid van Vimexx: https://www.vimexx.nl/Privacybeleid-vimex-0.1.pdf

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. U kan zich via de mail voor de nieuwsbrief uitschrijven. Bij uitschrijving voor de nieuwsbrief zijn ook de gegevens verwijderd. Bekijk hier het Privacy Beleid van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/ en https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/

Mailprovider Outlook
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook. Hiervoor hebben wij een mailadres nodig en een naam + achternaam om onze mailen te adresseren. Soms worden er meer gegevens via de mail verstuurd, dit is bijvoorbeeld ter bevestiging van een bestelling of het nalopen of gegevens correct zijn. Wij versturen per mail geen gegevens die niet relevant zijn voor onze dienstverlening. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij verwijderen zelf gegevens na 6 maanden wanneer er geen lopend contact meer is. Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Bekijk hier het Privacy Beleid van Outlook: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Vimexx
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Sisow
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
MyParcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Bekijk hier het Privacy Beleid van Outlook: https://backoffice.myparcel.nl/pdf/myparcel-privacyverklaring.pdf

Facturatie en boekhouden
Eboekhouden
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Eboekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Eboekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Eboekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk Eboekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Bekijk hier het Privacy Beleid van Eboekhouden: https://www.e-boekhouden.nl/algemene-voorwaarden

Overige communicatie
Whatsapp
Voor het contact opnemen over het verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de klant, nemen wij regelmatig via Whatsapp contact op. Ook kunnen klanten van de webshop via Whatsapp contact opnemen wanneer zij vragen hebben over hun bestelling. Bekijk hier het Privacy Beleid van Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wanneer je de website bezoekt kan enige informatie worden opgeslagen (op je eigen computer) in de vorm van een cookie om je automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Dit soort koekjes slaan geen persoonlijke informatie op maar zijn voor je browser een hulpmiddel om het voor jou makkelijker te maken websites snel te bekijken. Het uitzetten van cookies kan dus wel je gebruik van de website en diensten beperken.

Soms worden er cookies geplaatst door sociale media. Als je ingelogd bent bij b.v. Facebook kun je hierdoor op onze website weer makkelijk een pagina zelf delen op Facebook. Ook dit zijn gewone communicatie cookies en er wordt geen persoonlijke data door ons opgeslagen.

Dierenoppas Amersfoort maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder zie je een overzicht van welke organisaties de cookies afkomstig zijn, die bij een bezoek aan de websites van Dierenoppas Amersfoort geplaatst kunnen worden, samen met de functie van de cookie. Ook vind je in dit overzicht hoe lang de cookies bewaard blijven. Het geeft je inzicht in wat Dierenoppas Amersfoort doet met de verzamelde gegevens en met wie deze worden gedeeld. Dierenoppas Amersfoort streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden. Voor de cookies van derden geldt dat deze derde partij de inhoud van de cookie bepaalt, evenals hoe lang de cookie opgeslagen wordt. Wij verwijzen u voor meer informatie over deze cookies naar het privacybeleid van de betreffende derde partij.

Dierenoppas Amersfoort gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dierenoppas Amersfoort gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Google Analytics-cookie die anoniem aangeeft hoe vaak een bezoeker de website heeft bezocht, wanneer voor het eerst en laatst. Als je wilt voorkomen dat jouw gegevens worden gebruikt door Google Analytics, dan kun je dat via deze link regelen
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook
Naam: Act, csm, presence, c_user, fr, xs, lu, sb, pl, datr, dats
Functie: Dierenoppas Amersfoort maakt gebruik van een Facebook pixel (vanaf 24 oktober 2018 met een First Party Cookie in plaats van een Third Party Cookie). De cookies maken inzichtelijk welke door Facebook ingezette media effectief is en hierdoor kun je op websites die je bezoekt, nadat je op de website(s) van Dierenoppas Amersfoort bent geweest, advertenties van Dierenoppas Amersfoort te zien krijgen die bij jouw voorkeur passen (interest based targeting). Ook kunnen wij via deze cookies aan geselecteerde doelgroepen gerichte advertenties op Facebook laten zien. Als je bezwaar hebt tegen het tonen van gepersonaliseerde advertenties door Facebook, kun je je instellingen wijzigen via deze link https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Bewaartermijn: 2 jaar

Sommige cookies worden door derden geplaatst en gelezen. Wij verwijzen naar de informatie die deze derden daarover op hun eigen website geven:
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Soorten cookies
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen voor meer gebruiksvriendelijke websites en mogen zonder je toestemming worden geplaatst. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen we er onder meer voor dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren bij een bezoek aan onze websites. Het gebruik van de websites van Dierenoppas Amersfoort wordt hierdoor eenvoudiger. Je kan hierbij denken aan het bewaren van inloggegevens tijdens je bezoek.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om onze websites te verbeteren op basis van het gedrag van onze bezoekers. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de websites veel bekeken worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze onderdelen ook eenvoudig te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat je toestemming heeft gegeven. We gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. Dit zorgt ervoor dat we onze websites kunnen aanpassen en verbeteren. Zo kunnen we verschillende ontwerpen van een website testen om het gebruik eenvoudiger te maken. De gegevens die volgen uit de analyse worden niet met derden gedeeld.

Tracking cookies
Dierenoppas Amersfoort gebruikt tracking cookies om de inhoud van de websites van Dierenoppas Amersfoort voor jou persoonlijker en relevanter te maken. Met deze cookies tonen wij ook relevante en gepersonaliseerde advertenties op andere websites, op basis van je surfgedrag op onze websites. Door deze cookies sluiten de advertenties beter aan op je interesses en voorkeuren. Tracking cookies mogen pas geplaatst worden nadat je toestemming heeft gegeven en gebruiken we om de inhoud van de websites van Dierenoppas Amersfoort aan te passen aan jouw voorkeur. Dit baseren we bijvoorbeeld op de pagina’s die je op onze websites hebt bezocht, maar ook op de producten die je hebt bekeken. Ook gebruiken we tracking cookies zodat je op andere websites relevante en gepersonaliseerde advertenties ziet, op basis van je surfgedrag op de websites van Dierenoppas Amersfoort. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat je steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Via je internetbrowser kan je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om je internetbrowser zodanig in te stellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

Onvoorziene cookies
Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door derde partijen, die je niet terugvindt in het overzicht met cookies van Dierenoppas Amersfoort. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ’embedded elementen’ bevatten, zoals een video die op YouTube is opgeslagen, maar in onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Kom je op onze websites onvoorziene cookies tegen, die je niet kunt terugvinden in het overzicht met bekende cookies? Neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dierenoppas Amersfoort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dierenoppasamersfoort.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Dierenoppas Amersfoort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenoppas Amersfoort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dierenoppasamersfoort.nl

error: Op alle tekst en foto\'s rust copyright